Takstblad 2019 Auning Vandværk A.M.B.A. Gældende fra 1. januar 2019

Driftsbidrag

Priser Excl. moms Inkl. moms
Vand pr. m3 7,00 8,75
Statsafgift for ledningsført vand pr. m3 6,18 7,73
Drikkevandsbidrag (Stats/kommunal afgift) pr. m3 0,19 0,24
Fast bidrag pr. boligenhed/erhvervsenhed 225,00 281,25
Målerafgift for Q3, 2,5 m3/h måler 80,00 100,00
Målerafgift for Q3, 6,3 og 10 m3/h måler 190,00 237,50
Erstatning for ødelagt/bortkommet måler

Q3, 2,5 m3/h måler ekskl. udgift til montering

Q3, 6,3 og 10 m3/h måler ekskl. udgift til montering

 

975,00

2325,00

 

1218,75

2906,25

Tilslutningsbidrag (Anlægsbidrag)

For vandtilslutning betales anlægsbidrag som består af et forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag.

Priser Excl. moms Incl. moms
For vandtilslutning betales anlægsbidrag som består af et
forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag.
Forsyningsledningsbidrag i by (inden for byzone) 4620,00 5775,00
Forsyningsledningsbidrag land (udenfor byzone) 38480,00 48100,00
Stikledningsbidrag til etablering af stikledning og stophane/målerbrønd. 25/32/40 mm.
Målerbrønden placeres 1 meter inde på grunden. Større dimension udføres efter regning.
Stikledninger længere end 10 meter målt mellem anboring og grundgrænse udføres efter regning
7530,00 9412,50
Normalt tilslutningsbidrag pr boligenhed/parcelhus i byzone 12150,00 15187,50
Normalt tilslutningsbidrag pr boligenhed/parcelhus i landzone 46010,00 57512,50
Tilsutningsbidrag til virksomhed og produktionslandbrug udføres efter regning

Ydelser og Gebyrer

Priser Excl. moms Incl. moms
Rykkergebyr 100,00 Momsfrit
Flyttegebyr 160,00 200,00
Lukkegebyr + omk. ved lukning 500,00 Momsfrit
Genåbningsgebyr + omk. ved lukning 500,00 625,00
Gebyr for aflæsning af måler 250,00 Momsfrit
Gebyr for oplysning til advokat og ejendomsmægler 250,00 312,50

A conto opkrævninger sker i marts og september – Årsopgørelsen kommer i marts.

Fra 1. januar 2018 udfører AQUA Djurs opkrævning for Auning Vandværk A.M.B.A.

Takster 2019 er godkendt af Norddjurs Kommune 19. december 2018