Vand er en fødevare og der stilles stadig større krav til vandværkerne. Det er tendensen rundt omkring i landet, at mindre vandværker enten går sammen i større enheder eller bliver del af større fællesskaber. Det skyldes primært en professionalisering af den måde vand håndteres på, skærpede myndighedskrav og vigende interesse for bestyrelsesarbejde i vandværkerne.

Derfor anbefaler vi, at Auning Vandværk overdrages til AquaDjurs:

  • Skærpede myndighedskrav og et stigende fokus på vigtigheden af rent vand gør det stadigt sværere at varetage opgaverne i Auning Vandværk. Det kræver både tid og kompetencer, som det er svært for bestyrelsen at tiltrække og vedligeholde, når det skal gøres ved siden af et andet arbejde.
  • I dag bruger vores bestyrelse og formanden i særdeleshed mange timer om ugen for at være på forkant med udviklingen.
  • AquaDjurs er et non-profit selskab, der har kompetencerne og et professionelt set up med bl.a. vagttelefon, så forbrugerne kan få hjælp til akutte problemer 24 timer i døgnet året rundt. Det er en service, vi som frivillig bestyrelse slet ikke kan yde.
  • Samarbejdet med Aquadjurs A/S er ikke ukendt. Siden 1. januar 2018 har Aquadjurs A/S varetaget a’conto opkrævninger og årsopgørelser for os, et samarbejde som har betydet en effektivisering af arbejdet og en pæn besparelse i vores administrations omkostninger.

Hvad betyder en overdragelse til AquaDjurs for økonomien?

  • Auning Vandværk A.M.B.A. har en række aktiviteter i gang på ledningsnettet og når de er afsluttet og betalt bliver opsparing og kassebeholdning udbetalt til forbrugerne så selskabet kan lukkes.
  • Auning Vandværks ledningsnet er i samme stand som AquaDjurs’. Det betyder, at der ikke vil være forskel på investeringsbehovet. Overdragelsen af aktiverne kan derfor ske til 0 kr.
  • AquaDjurs har langsigtede investeringsplaner, der sikrer forbrugerne forsyningssikkerhed til lave stabile priser – uden at efterlade en regning til eftertiden. Økonomien er derfor mindre afhængig af skiftende kompetencer og handlekraft i tilfældigt valgte bestyrelser.
  • Prisen på vand er ens i AquaDjurs og Auning Vand, og taksterne forbliver uændrede. Det faste bidrag er en anelse højere i AquaDjurs, så der vil blive tale om en mindre prisstigning. Dette skal dog ses i forhold til, at Auning Vandværk de seneste år har kørt med driftsunderskud finansieret af egenkapitalen.
  • AquaDjurs har omkring 1.700 vandkunder, og vi har 1.400. Derudover driver AquaDjurs kloakforsyningen i hele Norddjurs. En samling af driften af vandforsyningen vil give et rationale, som på sigt vil komme alle kunderne til gode.

Hvad betyder en overdragelse for forbrugernes indflydelse?

  • Der er to forbrugervalgte repræsentanter i AquaDjurs’ bestyrelse. Næste valg er i 2020. Desuden kan kommunalbestyrelsen udpege bestyrelsesmedlemmer, som er repræsentative for befolkningen som sådan. En række af AquaDjurs medarbejdere bor faktisk i Auning, bl.a. bestyrelsesformanden for AquaDjurs Bente Hedegård samt Brian Pedersen, der er formand for VandSam A/S og er driftsleder for AquaDjurs’ vandforsyning og kloaknet.