AUNING VANDVÆRK A.M.B.A. afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 på Auning Kro.

Dagsorden ifølge vedtægterne
I forbindelse med overdragelse af Auning Vandværk til Aquadjurs A/S pr 1. marts 2019. Afholdes ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar.

Bestyrelsen