Auning vandværk A.M.B.A

Ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 3. juli 2019 kl. 19.00 på Apetit i Auning.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag om at træde i likvidation
  3. Valg af likvidator
  4. Forslag til vedtægtsændring
  5. Evt.

Bestyrelsen

Likvidationsprocessen foreslås igangsat som led i overdragelse af aktiviteterne til AquaDjurs, jf. beslutning på generalforsamlingen den 26.2.2019.

Såfremt likvidationen og vedtægtsændringerne vedtages uden at de nødvendige antal stemmer er repræsenteret, indkalder bestyrelsen hermed også til ekstraordinær generalforsamling den 10. juli 2019 samme tid og sted og med samme dagsorden.


“Nu skal det formelle på plads”

Den 26. februar 2019 vedtog et flertal på Auning Vandværks generalforsamling at overdrage vandværket og dets aktiver til AquaDjurs. Formålet er at sikre kunderne stabile priser og en sikker vandforsyning med professionel drift og service 24 timer i døgnet.

En yderligere uddybning af baggrunden for beslutningen fremgår af referaterne fra ordinær generalforsamling og ekstraordinær den 26. februar, samt indlægget “Auning Vandværks bestyrelse anbefaler en overdragelse til AquaDjurs”, som alt sammen ligger her på hjemmesiden.

Nu er aftalegrundlaget på plads, og den administrative og juridiske proces kan afsluttes. Det kaldes formelt en likvidation, og selskabsretten har nogle faste regler for, hvordan det skal foregå:

  1. En ekstraordinær generalforsamling skal sætte likvidationsprocessen i gang og der vælges i den forbindelse en likvidator. Bestyrelsen foreslår, formanden indsættes som likvidator til varetagelse af de praktiske opgaver sammen med en advokat der står for det juridiske.
  2. I løbet af tre måneder skal alle kreditorer informeres om likvidationen, så de kan nå at gøre deres krav gældende. I denne periode skal vandværkets gæld betales, og aktiverne skal sælges eller overdrages til AquaDjurs. Der laves endeligt regnskab.
  3. Efter tre måneder holdes endnu en generalforsamling, hvor selskabet opløses endeligt.

For at undgå yderligere ekstraordinære generalforsamlinger, foreslår bestyrelsen at ændre vedtægterne, så 2/3 af de fremmødte til den sidste generalforsamling kan vedtage den endelige likvidation – uanset hvor mange der kommer.

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Auning Vandværk den onsdag 3. juli 2019

1) Valg af dirigent

2) Forslag om at træde i likvidation

3) Forslag om vedtægtsændringer

4) Valg af likvidator

5) Evt.

Såfremt likvidationen og vedtægtsændringerne vedtages uden de nødvendige antal stemmer er repræsenteret afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 10. juli 2019 med samme dagsorden som ovenfor anført.