Ved trusler om sabotage følges følgende procedure:

Kontakt 1-1-2

Alarm indgået

Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fraforbruger noteres navn og adresse.

Varsling

Nærmeste omgivelser advares.

Konsekvenser

Vurderes

Handling

I krigstilfælde eller krigslignende situationer kan der trækkes på Hjemmeværnet. Aftales med beredskabschefen.

Forholdet bør til stadighed tænkes igennem – Det kan ske i morgen.

Opfølgning

NB!

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.

Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.