Ved strømudfald følges følgende procedure:

Alarm indgået

Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom.

Varsling

Lokal El-installatør kontaktes.
ELRO kontaktes ved større strømudfald.

Konsekvenser

Undlad direkte indgreb af hensyn til egen og andres sikkerhed.

Information

Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne og beredskabs- chefen.

Udbedring af skade

Ekstern aktør.

Opfølgning

NB!

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.
Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.