Skabelon til pressemedelelse

Pressemeddelelse

Afsender:

Overskrift:
Overskriften skal fange øjet. Overskriften bør kun indeholde et entydigt budskab.

Indledning / Summering af budskab:
Indledning: 2-4 linjer der opsummerer hovedbudskabet.

Tip: Hvis man færdiggør sætningen: Det jeg vil fortælle er:, vil fortsættelsen ofte være en passende overskrift eller indledning.

Brødtekst:
Forklar i enkle vendinger, hvad er der sket og konsekvenserne forbundet hermed
(evt. påkrævede forholdsregler)

Beskriv hvor: Angiv det berørte område nøjagtig.

Hvis relevant, uddyb og forklar: Hvordan / hvorfor / hvornår

Hvis relevant, oplys hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger.

Anfør evt.:
Til frigivelse: dato klokkeslæt

Yderligere oplysninger / Kontaktperson:

Navn, titel, telefonnummer.