Ved klordesinficering følges følgende procedure:

Klordesinficering benyttes ved bakteriologisk forureninger, og det anbefales at kontakte vandværkets leverandør eller brøndborer, samt en evt. rådgiver.

Dette arbejde er sundhedsfarligt, for dem der udfører arbejdet.

Hvis klorholdigt vand kommer med ud til forbrugerne (tilsigtet eller ved uheld), kan dette give forbrugerne væsentlige gener.

Desinficering

Desinficering kræver godkendelse af myndighederne, uanset om den foretages på boringer, tanke eller ledningsnettet og uanset hvilket desinficeringsmiddel, der anvendes. Tilladelse kræves til såvel indpumpning som afledning af tilsætningsstoffer.

Derfor – dette arbejde er for eksperter, hvorfor der kontaktes en sådan.

  • Vandværkets rådgiver.
  • Vandværkets leverandør
  • Vandværkets brøndborer.
  • FVD’s konsulenter.

NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.

Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.