Auning Vandværk
Sdr.Fælledvej 23
8963 Auning
Tlf. 2241 9524
Auning den xx/xx – 20xx

vandforurening

Vandforurening

Der er konstateret forurening af drikkevandet med xxxxxxxx (coliforme bakterier, pesticider, olie) i dette område, og der er lukket for vandet.

Embedslægen fraråder at anvende vandet til drikkeformål, madlavning og personlig hygiejne.

Midlertidige aftapningsmuligheder

Der er opstillet midlertidige aftapningsmuligheder på følgende adresser:

Gadenavn og husnummer:

Herfra kan der hentes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet. Medbring selv dunke.

Yderligere information

Følg med i udviklingen i vandforureningen på Auning Vandværks hjemmeside på adressen
www.auningvand.dk

Henvendelser om sundhedsmæssige spørgsmål kan rettes til embedslægen på tlf. 72 22 79 70 eller e-mail: senord@t.dk

Henvendelse om tekniske spørgsmål kan rettes til Auning Vandværk på tlf. 2241 9524.