Auning Vandværk
Sdr.Fælledvej 23
8963 Auning
Tlf. 2241 9524
Auning den xx/xx – 20xx

vand-rent-igen

Vandet i dit vandforsyningsområde er igen rent

Skyl ud i 10 minutter – og derefter kan du bruge vandet som normalt.

Du kan igen frit bruge vandet fra vandhanerne. Hyppigt gentagne analyser har vist, at drikkevandet på din adresse igen er rent.

Lad vandet løbe i 10 minutter

Før du begynder at bruge vandet, skal alle haner i huset åbnes, og vandet skal løbe i 10 minutter.
Derefter kan du bruge vandet fra vandhanerne, som du plejer.

Ved at lade vandhanerne løbe, fjernes de sidste eventuelle spor spor af forureningen i vandet i den enkelte husstands installation.

Det kan ske, at der kommer brunligt vand ud af hanerne, når de åbnes. Misfarvningen har intet at gøre med forureningen med colibakterier. Den skyldes, at når der bliver brugt store mængder drikkevand indenfor et kort tidsrum, kan aflejringer af jernforbindelser i rørene løsnes. Disse jernforbindelser udgør ingen sundhedsfare.

Fortsat kontrol og analyser

Auning Vandværk vil fortsat følge udviklingen i vandkvaliteten meget tæt.

Kun lille risiko, hvis du har drukket af vandet

Der er kun en meget lille risiko for, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. I løbet af
forureningsperioden er der kun fundet meget små mængder af bakterier.

Yderligere information

Henvendelser om sundhedsmæssige spørgsmål kan rettes til embedslægen på tlf. 7222 7970 eller e-mail: senord@sst.dk
Henvendelse om tekniske spørgsmål kan rettes til Auning Vandværk på tlf. 2241 9524.