Følgende procedure følges:

Kontakt 1-1-2 brandvæsen

Alarm indgået

Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse. Der spørges om omfang. Eventuelle skader og skadelokalitet.

Varsling

Nærmeste omgivelser advares.

Konsekvenser

Vurderes

Handling

Ved afbrydelse af el-forsyning, skal ELRO kontaktes

 

Opfølgning

NB! Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.

Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.