Seneste nyt

Ekstraordinær generalforsamling

Auning vandværk A.M.B.A

Ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 3. juli 2019 kl. 19.00 på Apetit i Auning.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forslag om at træde i likvidation
3. Valg af likvidator
4. Forslag til vedtægtsændring
5. Evt.

Bestyrelsen
Likvidationsprocessen foreslås igangsat som led i overdragelse af aktiviteterne til AquaDjurs, jf. beslutning på generalforsamlingen den 26.2.2019.

Såfremt likvidationen og vedtægtsændringerne vedtages uden at de nødvendige antal stemmer er repræsenteret, indkalder bestyrelsen hermed også til ekstraordinær generalforsamling den 10. juli 2019 samme tid og sted og med samme dagsorden.

Læs mere

Velkommen til Auning Vandværk

Auning Vandværk blev etableret i 1935, og har igennem årene gennemgået en stor udvikling så vi i dag forsyner ca. 1400 forbrugere med vand af god kvalitet. Selskabets formål er  i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne forbrugere inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål.

Auning Vandværk er ansvarlig for distribution af vandet igennem egne ledningsnet. Vandet leveres af ”Vandsam A/S”, som Auning Vandværk A.M.B.A. er medejer af.

Drift og vedligeholdelse af anlæg og ledningsnet er i dag styret af et It-baseret ledelses- og kvalitetsstyringssystem og et effektivt samarbejde med vandværkets samarbejdspartnere.

Læs om vandets hårdhedsgrad her

Auning Vandværk

Kontaktoplysninger

AquaDjurs A/S

Langagervej 12

8500 Grenaa

Email. info@aquadjurs.dk

Tlf. 2469 4200

24 timers vagttelefon sker via på nævnte telefonnummer.