Seneste nyt

Velkommen til Auning Vandværk

Auning Vandværk blev etableret i 1935, og har igennem årene gennemgået en stor udvikling så vi i dag forsyner ca. 1400 forbrugere med vand af god kvalitet. Selskabets formål er  i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne forbrugere inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål.

Auning Vandværk er ansvarlig for op pumpning og distribution af vandet igennem egne ledningsnet.

Drift og vedligeholdelse af anlæg og ledningsnet er i dag styret af et It-baseret ledelses- og kvalitetsstyringssystem og et effektivt samarbejde med vandværkets samarbejdspartnere.

Auning Vandværk

Best. Medlem

Allan Kvist
Sdr. Fælledvej 23
8963 Auning

Tlf.: +45 22 41 95 24
Email: menig1@auningvand.dk

Ved brud og problemer

Auning VVS / Jens Peter Andersen
Lunavej 5
8663 Auning

Tlf.: 86 48 39 27

Auning Vandværk A.M.B.A., Mortensensvej 13A, 8963 Auning